VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN

VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN

Với đội tàu Trường Hải Star 2 và Star 3

Từ ngày 06/12/2017, CHU LAI LOGISTICS mở tuyến vận tải biển từ Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Hải Phòng và ngược lại. Chúng tôi nhận vận chuyển hàng hóa từ Cảng Vict đi Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), Tân Cảng 128 (Hải Phòng) và ngược lại. Kính mong sự ủng hộ của Quý khách hàng cho tuyến dịch vụ mới này. Trân trọng cảm ơn!

DỊCH VỤ CẢNG

DỊCH VỤ CẢNG

Tiết kiệm chi phí - An toàn - Nhanh chóng - Thuận tiện để đem lại giá trị và hiệu quả cao nhất cho khách hàng

Từ này 06/12/2017, CHU LAI LOGISTICS mở tuyến vận tải biển từ Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Hải Phòng và ngược lại. Chúng tôi nhận vận chuyển hàng hóa từ Cảng Vict đi Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), Tân Cảng 128 (Hải Phòng) và ngược lại. Kính mong sự ủng hộ của Quý khách hàng cho tuyến dịch vụ mới này. Trân trọng cảm ơn!

KHO NGOẠI QUAN

KHO NGOẠI QUAN

Gồm 3 kho ngoại quan có công suất lớn

Từ này 06/12/2017, CHU LAI LOGISTICS mở tuyến vận tải biển từ Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Hải Phòng và ngược lại. Chúng tôi nhận vận chuyển hàng hóa từ Cảng Vict đi Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), Tân Cảng 128 (Hải Phòng) và ngược lại. Kính mong sự ủng hộ của Quý khách hàng cho tuyến dịch vụ mới này. Trân trọng cảm ơn!

VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Nhanh chóng - An toàn - Tiết kiệm

Từ này 06/12/2017, CHU LAI LOGISTICS mở tuyến vận tải biển từ Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Hải Phòng và ngược lại. Chúng tôi nhận vận chuyển hàng hóa từ Cảng Vict đi Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), Tân Cảng 128 (Hải Phòng) và ngược lại. Kính mong sự ủng hộ của Quý khách hàng cho tuyến dịch vụ mới này. Trân trọng cảm ơn!