>>Dịch vụ Hỗ trợ

Dịch vụ hỗ trợ

Chu Lai Logistics có kinh nghiệm nhiều năm về cung cấp các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng bao gồm các dịch vụ chuỗi cung ứng trọn gói hoặc theo từng yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi tư vấn, thiết kế và quản lý chuỗi từ khâu lập kế hoạch, sắp xếp quá trình chuyên chở, phân phối tại các điểm nhận hàng.
Chu Lai Logistics quản lý chuỗi cung ứng bằng hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, với thông tin của các hãng tàu, cảng biển, cảng hàng không, Hải quan và hệ thống phương tiện vận tải kết nối. Khách hàng được đảm bảo có thông tin nhanh chóng, đáng tin cậy.

Ngoài ra, dịch vụ đại lý Hải quan với các kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn sâu và am hiểu đặc thù của việc thông quan tại các nước sở tại và các điểm khác biệt của thông lệ Hải quan quốc tế. Đồng thời, với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm cho các thủ tục giao nhận hàng hóa, tư vấn giải pháp công nghệ quản lý hàng hóa, Depot, cảng biển, khách hàng hoàn toàn tin tưởng khi để chúng tôi đảm nhận dịch vụ.

Dịch vụ hỗ trợ của Chu Lai Logistics gồm có:
- Quản lý và phát triển chuỗi cung ứng
- Phát triển theo phương thức tinh gọn, hiệu quả
- Tiêu chuẩn hóa các quy trình thực hiện cho mỗi yêu cầu dịch vụ
- Cung cấp chuỗi Logistics hoàn thiện trong vai trò là nhà cung cấp dịch vụ 3PLs
- Quản lý chuỗi hàng hóa nhập khẩu
- Quản lý hệ thống thông tin

Dịch vụ Đại lý Hải quan:
Dịch vụ khai báo Hải quan, chứng từ thương mại, bảo hiểm hàng hóa, đăng ký kiểm tra chất lượng Nhà nước, kiểm hóa …
Đóng thuế và hoàn thuế
Thủ tục hải quan tại các cửa khẩu
Dịch vụ khai báo, mở tờ khai hải quan, thông quan điệm tử và Hải quan một cửa đảm bảo đúng tiến độ thời gian và giảm thiểu chi phí

Dịch vụ hỗ trợ và gia tăng khác:
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7
Dịch vụ tư vấn giải pháp logistics và hỗ trợ thủ tục giao nhận hàng hóa
Dịch vụ đăng ký lấy hàng theo lô tại cảng biển
Dịch vụ phân phối ủy quyền
Dịch vụ chuyển phát nhanh
Dịch vụ đại lý Bảo hiểm.Dịch vụ Đại lý Hải Quan

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7

Dịch vụ phân phối ủy quyền

Dịch vụ chuyển phát nhanh

Dịch vụ đại lý Bảo hiểm

Dịch vụ đăng ký lấy hàng theo lô tại Cảng biển

Dịch vụ tư vấn giải pháp Logistics và hỗ trợ thủ tục giao nhận hàng hóa

Dịch vụ Hỗ trợ và Gia tăng khác